Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Combinació

Operació de l’àlgebra relacional que, a partir de dues relacions, obté una nova relació formada per totes les tuples que resulten de concatenar tuples de la primera relació amb tuples de la segona relació i que compleixen una condició de combinació especificada.

Enllaç permanent: Combinació - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Client/servidor (C/S) | Glossari Bases de dades | Combinació externa >

Novetats