Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Consulta

Obtenció de dades deduïbles a partir de les relacions que conté la base de dades.

Enllaç permanent: Consulta - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Connectivitat d’una interrelació | Glossari Bases de dades | Contenidor >

Novetats