Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Connectivitat d’una interrelació

Expressió del tipus de correspondència entre les ocurrències d’entitats associades amb la interrelació.

Enllaç permanent: Connectivitat d’una interrelació - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Combinació natural | Glossari Bases de dades | Consulta >

Novetats