Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Diferència

Operació de l’àlgebra relacional que, a partir de dues relacions, obté una nova relació formada per totes les tuples que són a la primera relació i, en canvi, no són a la segona.

Enllaç permanent: Diferència - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Dependència funcional completa | Glossari Bases de dades | Disseny conceptual >

Novetats