Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Dependència funcional completa

Dependència quan cap subconjunt propi de { X } determina { Y }, donada una dependència funcional { X } ? { Y } en una relació R.

Enllaç permanent: Dependència funcional completa - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Dependència funcional | Glossari Bases de dades | Diferència >

Novetats