Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Disseny lògic

Etapa del disseny d’una base de dades que parteix del resultat del disseny conceptual i el transforma de manera que s’adapti al model de l’SGBD amb el qual es desitja implementar la base de dades.

Enllaç permanent: Disseny lògic - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Disseny físic | Glossari Bases de dades | Domini (en el context del model relacional) >

Novetats