Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Domini (en el context del model relacional)

Conjunt de valors atòmics.

Enllaç permanent: Domini (en el context del model relacional) - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Disseny lògic | Glossari Bases de dades | Element actual >

Novetats