Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Entitat

Conceptualització d’un objecte del món real. El concepte del qual una entitat és instància s’anomena també tipus d’entitat.
Objecte del món real que podem distingir de la resta d’objectes i del qual ens interessen algunes propietats.

Enllaç permanent: Entitat - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Element actual | Glossari Bases de dades | Entitat associativa >

Novetats