Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Entitat associativa

Entitat resultant de considerar una interrelació entre entitats com una nova entitat.

Enllaç permanent: Entitat associativa - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Entitat | Glossari Bases de dades | Entitat dèbil >

Novetats