Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Equicombinació

Combinació en la qual totes les comparacions de la condició tenen l’operador "=".

Enllaç permanent: Equicombinació - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Entitat opcional en una interrelació binària | Glossari Bases de dades | Esborrat >

Novetats