Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Entitat opcional en una interrelació binària

Entitat tal que una ocurrència de l’altra entitat que intervé en la interrelació pot existir encara que no hi hagi cap ocurrència de l’entitat opcional a que hi està associada.

Enllaç permanent: Entitat opcional en una interrelació binària - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Entitat obligatòria en una interrelació binària | Glossari Bases de dades | Equicombinació >

Novetats