Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Forma normal de Boyce-Codd

Una relació està en forma normal de Boyce-Codd si, i només si, està en primera forma normal, i si tots els determinants són clau candidata de la relació. Sigla: FNBC

Enllaç permanent: Forma normal de Boyce-Codd - Data: 2013-11-15 10:38:10


< FNBC | Glossari Bases de dades | Generalització/especialització >

Novetats