Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Generalització/especialització

Construcció que permet reflectir que existeix una entitat general, que anomenem entitat superclasse, que es pot especialitzar en entitats subclasse. L’entitat superclasse ens permet modelitzar les característiques comunes de l’entitat vista a un nivell genèric, i amb les entitats subclasse podem modelitzar les característiques pròpies de les seves especialitzacions.

Enllaç permanent: Generalització/especialització - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Forma normal de Boyce-Codd | Glossari Bases de dades | Grau d’una interrelació >

Novetats