Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Grau d’una interrelació

Nombre d’entitats que associa la interrelació.

Enllaç permanent: Grau d’una interrelació - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Generalització/especialització | Glossari Bases de dades | Grau d’una relació >

Novetats