Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Interrelació recursiva

Interrelació a la qual alguna entitat està associada més d’una vegada.

Enllaç permanent: Interrelació recursiva - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Interrelació | Glossari Bases de dades | Intersecció >

Novetats