Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Intersecció

Operació de l’àlgebra relacional que, a partir de dues relacions, obté una nova relació formada per les tuples que són a totes dues relacions de partida.

Enllaç permanent: Intersecció - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Interrelació recursiva | Glossari Bases de dades | Llenguatge basat en el càlcul relacional: >

Novetats