Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Llenguatge basat en l’àlgebra relacional

Llenguatge que proporciona un tipus de formulació de consultes inspirat en la teoria de conjunts.

Enllaç permanent: Llenguatge basat en l’àlgebra relacional - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Llenguatge basat en el càlcul relacional: | Glossari Bases de dades | Memòria externa >

Novetats