Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Llenguatge basat en el càlcul relacional:

Llenguatge que proporciona un tipus de formulació de consultes fonamentat en el càlcul de predicats de la lògica matemàtica.

Enllaç permanent: Llenguatge basat en el càlcul relacional: - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Intersecció | Glossari Bases de dades | Llenguatge basat en l’àlgebra relacional >

Novetats