Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Nivell físic

Qüestions referents a la implementació dels fitxers emprant dispositius de memòria secundària.

Enllaç permanent: Nivell físic - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Nivell de llenguatge | Glossari Bases de dades | Nivell lògic >

Novetats