Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Nivell lògic

Conceptes referents a la concepció dels fitxers com a tipus abstractes de dades.

Enllaç permanent: Nivell lògic - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Nivell físic | Glossari Bases de dades | Normalització >

Novetats