Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Persistència

Qualitat dels fitxers, referida al fet que les dades contingudes no es perden en acabar l’execució d’un programa que les manipula.

Enllaç permanent: Persistència - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Organització | Glossari Bases de dades | Posició >

Novetats