Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Organització

Fa referència a la manera com es col•loquen –s’estructuren– les dades per a facilitar-ne la utilització posterior.

Enllaç permanent: Organització - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Número d’ordre | Glossari Bases de dades | Persistència >

Novetats