Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Primera forma normal

Una relació està en primera forma normal si, i només si, cap atribut de la relació és en si mateix una relació, és a dir, si tot atribut de la relació és atòmic, no descomponible, no grup repetitiu. Sigla: 1FN

Enllaç permanent: Primera forma normal - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Posició indefinida | Glossari Bases de dades | Producte cartesià >

Novetats