Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Producte cartesià

Operació de l’àlgebra relacional que, a partir de dues relacions, obté una nova relació formada per totes les tuples que resulten de concatenar tuples de la primera relació amb tuples de la segona relació.

Enllaç permanent: Producte cartesià - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Primera forma normal | Glossari Bases de dades | Projecció >

Novetats