Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Projecció

Operació de l’àlgebra relacional que, a partir d’una relació, obté una nova relació formada per totes les (sub)tuples de la relació de partida que resulten d’eliminar uns atributs especificats.

Enllaç permanent: Projecció - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Producte cartesià | Glossari Bases de dades | Punt d’interès >

Novetats