Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Registre actual

En el context d’un recorregut seqüencial d’un fitxer, identifica l’estat actual del recorregut.

Enllaç permanent: Registre actual - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Registre | Glossari Bases de dades | Registre indefinit >

Novetats