Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Registre indefinit

En el context dels fitxers relatius, és un registre que no conté cap element.

Enllaç permanent: Registre indefinit - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Registre actual | Glossari Bases de dades | Regla d’integritat de domini >

Novetats