Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Regla d’integritat de domini

Regla que estableix que un valor no nul d’un atribut Ai ha de pertànyer al domini de l’atribut Ai, i que els operadors que és possible aplicar sobre els valors depenen dels dominis d’aquests valors.

Enllaç permanent: Regla d’integritat de domini - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Registre indefinit | Glossari Bases de dades | Regla d’integritat de model >

Novetats