Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Regla d’integritat d’unicitat de la clau primària

Regla que estableix que si el conjunt d’atributs CP és la clau primària d’una relació R, l’extensió de R no pot tenir en cap moment dues tuples amb la mateixa combinació de valors per als atributs de CP.

Enllaç permanent: Regla d’integritat d’unicitat de la clau primària - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Regla d’integritat d’entitat de la clau primària | Glossari Bases de dades | Regla d’integritat referencial >

Novetats