Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Selecció

Operació de l’àlgebra relacional que, a partir d’una relació, obté una nova relació formada per totes les tuples de la relació de partida que compleixen una condició de selecció especificada.

Enllaç permanent: Selecció - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Segona forma normal | Glossari Bases de dades | Sistema de fitxers >

Novetats