Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Segona forma normal

Una relació està en segona forma normal si, i només si, està en primera forma normal i tot atribut no clau depèn funcionalment en forma completa de la clau primària. Sigla: 2FN

Enllaç permanent: Segona forma normal - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Restriccions d’integritat d’usuari | Glossari Bases de dades | Selecció >

Novetats