Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Sistema de gestió de BD (SGBD)

Programari que gestiona i controla BD. Les seves principals funcions són facilitar-ne la utilització a molts usuaris simultanis i de tipus diferents, independitzar l’usuari del món físic i mantenir la integritat de les dades.

Enllaç permanent: Sistema de gestió de BD (SGBD) - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Sistema de fitxers | Glossari Bases de dades | Structured query language (SQL) >

Novetats