Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Tercera forma normal

Una relació està en tercera forma normal si, i només si, està en segona forma normal i cap atribut no clau depèn funcionalment de cap altre conjunt d’atributs no clau. Sigla: 3FN

Enllaç permanent: Tercera forma normal - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Tancament relacional | Glossari Bases de dades | Transacció >

Novetats