Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Transacció

Conjunt d’operacions (de BD) que volem que s’executin com un tot (totes o cap) i aïlladament (sense interferències) d’altres conjunts d’operacions que s’executin concurrentment.

Enllaç permanent: Transacció - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Tercera forma normal | Glossari Bases de dades | Unió >

Novetats