Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Unió

Operació de l’àlgebra relacional que, a partir de dues relacions, obté una nova relació formada per totes les tuples que són en alguna de les relacions de partida.

Enllaç permanent: Unió - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Transacció | Glossari Bases de dades | Vincle >

Novetats