Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Acceleració

(v) Càmera accelerada.
Procediment consistent en la projecció a velocitat nornal (24 imatges per segon) d'una figuració filmada amb alentiment (16, 8, 4, imatges per segon) que origina la il•lusió d'accelerar el moviment.
Procediment consistent en la filmació fotograma a fotograma, a intervals regulars, que fa perceptibles en la projecció normal moviments extremadament lents, tals com el creixement d'una planta. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Acceleració - Data: 2013-07-13 04:18:21


Glossari Cinema | Accessoris >

Novetats