Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Accessoris

Conjunt d'elements que completen una escena o un decorat; en té cura l'ajudant del director artístic (v). Hi ha també els accessoris de la càmera cinematogràfica, dels quals se n'encarrega l'operador en cap (v) o el seu ajudant.

Enllaç permanent: Accessoris - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Acceleració | Glossari Cinema | Acció alterna >

Novetats