Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Acció continuada

Manera de fer progressar la narració cinematogràfica sense interrupcions ni salts enrere.

Enllaç permanent: Acció continuada - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Acció alterna | Glossari Cinema | Acció paral•lela >

Novetats