Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Acció paral•lela

Forma de muntatge que presenta de manera alterna allò que està succeint en dues o més escenes distintes a la mateixa acció, i que o bé es complementen o bé l'una puntua l'altra.

Enllaç permanent: Acció paral•lela - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Acció continuada | Glossari Cinema | Acetona >

Novetats