Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Actualitats

Conjunt de reportatges filmats de temàtica diversa o bé monogràfica sobre un tema recent, d'actualitat, comentat en veu en off (v).
Reproducció cinematogràfica de realitats pròximes en el temps. [Gèneres cinematogràfics]

Enllaç permanent: Actualitats - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Actor de doblatge | Glossari Cinema | Adaptar >

Novetats