Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Adaptar

Operació literària que consisteix a traslladar un text original (com ara un conte, una novel•la, una peça teatral) al cinema, mitjançant un guió literari adequat al llenguatge de la pantalla (v. Tractament).

Enllaç permanent: Adaptar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Actualitats | Glossari Cinema | Ajudant de càmera >

Novetats