Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Ajudant de producció

Persona que representa durant el rodatge el cap de producció del film. Té la responsabilitat d'elaborar per l'endemà una mena d'ordre del dia (full de rodatge) en el qual s'especificaran les escenes i els plans que s'hauran de rodar, les persones que hi intervindran, els llocs on caldrà ser o anar, horaris, utillatge precís, etcètera.

Enllaç permanent: Ajudant de producció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Ajudant de direcció | Glossari Cinema | Alentiment >

Novetats