Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Ajudant de direcció

Persona que assessora, amb el guió a les mans, el director realitzador, coordina l'acció dels extres, supervisa el treball dels diferents tècnics, confecciona en tot moment el desglossament (v.), etcètera.

Enllaç permanent: Ajudant de direcció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Ajudant de càmera | Glossari Cinema | Ajudant de producció >

Novetats