Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Amateur»

Nom donat al realitzador afeccionat, no professional, de films normalment en formats subestàndards. A voltes l'amateurisme és un camí per perfeccionar la tècnica i el llenguatge del cinema, i per tant, una pràctica que pot conduir a la professionalització. El seu no condicionament comercial li permet d'experimentar i d'actuar amb una gran llibertat creativa, pertany a un món específic diferenciat totalment del professional.

Enllaç permanent: «Amateur» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Alentiment | Glossari Cinema | Ambientació >

Novetats