Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Ambientació

Activitat que consisteix a crear o reconstruir una realitat que convé als interessos del rodatge mitjançant la sintonia d'elements; com el vestuari, la decoració, la música, els intèrprets triats, el maquillatge, el color confegit a l'escena, el tractament fotogràfic, etcètera.
Conjunt d'efectes que situen l'acció en la circumstància determinada dins la qual es desenrotlla l'obra, mitjançant la utilització real o figurada d'éssers, objectes, llums, sons, etc. Lligada a l'escenografia, aquesta no és sinó una de les possibles concrecions de l'ambientació. L'ambientació cinematogràfica, ultra els elements que comparteix amb la teatral, exigeix un equilibri de les qualitats de la fotografia, un equilibri rítmic segons els gèneres i un tractament especial del detall (decisiu en els primers plans). En teatre hom ha advertit darrerament una tendència a convertir l'ambientació en agent generador de motivacions afectives i sensorials i, potenciada aquesta actitud a situacions extremes, ha estat utilitzada en alguns tipus de happening. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Ambientació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Amateur» | Glossari Cinema | Ample >

Novetats