Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Angle de la càmera o de presa

v. Angulació.

Enllaç permanent: Angle de la càmera o de presa - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Anamorfosi | Glossari Cinema | Angulació >

Novetats