Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Angulació

Diferència que hi ha entre el nivell de la presa i l'objecte o figura humana que es filma. Quan el nivell primer coincideix amb el centre geomètric de l'objecte o bé amb la mirada de la figura humana, aleshores l'angulació és normal; si la càmera és inclinada, aleshores l'angulació també ho és i el pla que s'obté és inclinat. Hi ha també angulacions contigües, corresponents... segons la manera com es fa correspondre un pla amb un altre.

Enllaç permanent: Angulació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Angle de la càmera o de presa | Glossari Cinema | Animació >

Novetats