Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Animació cíclica

Tècnica del film d'animació que permet l'economia de dibuixos, per repetició d'un moviment. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Animació cíclica - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Animació | Glossari Cinema | Animació limitada >

Novetats