Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Arrossegament

Mecanisme continu o bé intermitent que permet de fer passar la pel•lícula per l'interior de la càmera o del projector (v. Creu de Malta).

Enllaç permanent: Arrossegament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Arquitecte decorador | Glossari Cinema | Arxiu de films >

Novetats