Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Arxiu de films

Edifici o local destinat a guardar, conservar i catalogar tota mena de pel•lícules. Ha de mantenir una temperatura i un grau d'humitat controlats i constants per a la conservació adequada de les còpies.

Enllaç permanent: Arxiu de films - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Arrossegament | Glossari Cinema | ASA >

Novetats